ภาควิชาดนตรีตะวันตก

Western Music BSRU Department


ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University Thonburi, Bangkok, Thailand

About


ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา) ระยะการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) ระยะการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

Western Music Department facebook : ​https://www.facebook.com/WMBSRU/​​​
BSRU Website : ​http://www.bsru.ac.th/​​​

lifestyle's Western Music Department

College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

Events


 • $0.00
 • 01/14/2019 02:00 PM

https://bsruthailandbandcompetition.site123.me/

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 11/08/2018 09:00 AM
 • Itsaraphap Road, แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พฤหัสที่ 8 พฤศจิกายน 61 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 เวลา 09.00-16.00 น. ประกอบพิธีโดย อ.อนันต์ สบฤกษ์ [ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม] สุกดิบพุธที่ 7 พฤศจิกายน 61 17.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพุทธมนต์เย็น 17.30 น. บรรเลงดนตรีถวายมือบูชาครู พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 61 07.00 น. พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพุทธมนต์ ฉันภัตตาหาร 08.00 น. พิธีไหว้ครู [สามัญ] ปีการศึกษา 2561 09.00 น. พิธีไหว้ครูดนตรี 13.00 น. บรรเลงดนตรีถวายมือบูชาครู [ออกเเบบโปสเตอร์: วัชรพงศ์ ชมชื่น]

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 10/01/2018 09:39 AM

Thailand International Clarinet Academy 2018 1-6 October 2018 College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University รายละเอียดเพิ่มเติม : http://thaiclarinet.com/

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 08/22/2018 06:00 PM
 • college of music bansomdejchaopraya Rajabhat University

22th August 2018 at 27th building, 16th floor College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University Soi Itsarapharp 15 , Itsarapharp rd. Hirunrujee, Thonburi, Bangkok Free admission

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 07/24/2018 09:34 AM
 • บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Asia Pacific Saxophone Academy 2018 24-28 July 2018 College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 07/06/2018 08:00 AM
 • ฺCollege of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 จัดโดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 06/29/2018 01:00 PM
 • Nonthaburi Main stadium

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน ประจำปี 2562 BSRU Marching Band Competition 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการประกวดมีด้วยกัน 5 Divisions ประกอบด้วย ** การประกวดประเภทแปรขบวน (Display band) 2 Divisions. ** การประกวดประเภทมาร์ชชิ่งพาเหรด (Marching band) 1 Division ** การประกวดประเภทเพอคัสชั่น (Battery Battle) 2 Divisions. รับฟังการแจ้งปรับรายละเอียดการประกวดในแต่ละรุ่น และการเพิ่มประเภทของการประกวดฯ ผู้แทน ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตจากโรงเรียนใดที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอจดหมายเชิญประชุมได้ทาง inbox page การประกวด หรือ e-mail : bsrumarchingbandcompetition@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 05/11/2018 10:00 AM
 • college of Music BSRU

เชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยการดนตรีทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี กับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ 2 ตามวัน/เวลา ดังนี้ 1) วันที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 10:00 น. หัวข้อ "เล่น (ดนตรี) ให้ได้เรื่อง (วิชาการ)" โดย ผศ.ดร.รามสูร สีตลายัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) วันที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 13:00 น. หัวข้อ "ขับลำนำ ทำทำนอง: การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านดนตรีไทย" โดย ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 3) วันที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 13:00 น. หัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า การวิจัยดนตรีศึกษายุค 4.0" โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี 4) วันที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 10:00 น. หัวข้อ "การวิจัยเชิงพื้นที่โดยใช้ดนตรีเป็นฐาน" โดย อ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล และ 3 ก.ค.61 ณ ชุมชนอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ทุกกิจกรรมจัด ณ ห้องประชุมวิจัย ชั้น 14 อาคาร 27

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 04/27/2018 10:00 AM
 • college of Music BSRU

เรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 กำหนดการดังนี้ 12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน 13.30 – 13.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับคณบดี คณาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน 13.45 – 13.55 น. ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “สร้างคนดนตรีให้เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม ครั้งที่ ๒” 13.55 – 14.00 น. พิธีกรกล่าวประวัติวิทยากร และเชิญวิทยากรเสวนา 14.00 – 15.50 น. เสวนาพิเศษ “สร้างคนดนตรีให้เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม”โดย วิทยากรรับเชิญ 15.50 - 16.00 น. มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร และถ่ายรูปร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 04/11/2018 06:00 PM
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญรับชมการแสดงคอนเสิร์ตสานสัมพันธ์ ดนตรีสากลราชมงคลธัญบุรี-ดนตรีสากลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานแสดงหน้าอาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในการปฏิบัติรวมวงและเดี่ยว อีกทั้งยังได้สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันอื่นๆเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันของนักศึกษา เข้าชมฟรี

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 04/04/2018 04:00 PM
 • BSRU Faculty Recital 2018

ขอเชิญรับฟังการแสดงดนตรีของคณาจารย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมศิลปินรับเชิญ The Green Brass Band ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้อง Recital ชั้น 14 อาคาร 27 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เข้าชมฟรี

อ่านเพิ่มเติม
 • 03/19/2018 09:01 AM
 • College of Music, Mahidol University

ร่วมเป็นกำลังใจให้วง Itsarapharp Wind Orchestra วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการเข้าร่วมการประกวด THAILAND INTERNATIONAL WIND SYMPHONY COMPETITION 2018 ในรอบคัดเลือก Facebook Audition ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่รอบ Final ในเดือนมีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

Curriculum


ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

Bachelor of Music (Western Music) B.M. (Western Music) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) หลักสูตร 4 ปี

อ่านเพิ่มเติม

Bachelor of Education Program in Western Music Education Student 5 years หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา) หลักสูตร 5 ปี

อ่านเพิ่มเติม

ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าดนตรีสากล บ้านสมเด็จฯ

อ่านเพิ่มเติม

Academic's News


ประกาศ!!!! กิจกรรมส่งเสริม ความรักษสามัคคี ตามพระบรมราโชบาย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการเข้าอบรมภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก ชั้นปีที่ 3 รหัส 59

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2/2561 BSRU Academic Schedule Semester 2/2561

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษารหัส 60-61 สามารถรับหนังสือเส้นทางบัณฑิตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำร้องได้จากที่นี่

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

อ่านเพิ่มเติม

แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2560

อ่านเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก

อ่านเพิ่มเติม

Music Instructors


อาจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน

หัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก

Sukanit Sasomsin : Head of Western Music Department

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา

รองหัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก

Charnrit Rerngron-asa : Deputy Head of Western Music Department

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์วรินธร สีเสียดงาม

เลขานุการภาควิชาดนตรีตะวันตก

Warinthorn Sisiadngam : Secretary of Western Music Department

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ถาวร วัฒนบุญญา

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)

Asst.Prof Thaworn Wattanaboonya : Chairman of Western Music Education Curriculum

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ

ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

Natsarun Tissadikun : Chairman of Western Music Curriculum

อ่านเพิ่มเติม

ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Dr.Pimonmas Promsukkul : Chairman of Master of Arts (Music) Curriculum

อ่านเพิ่มเติม

รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Assoc.Prof. Kovit Kanthasiri : Music Instructor of Master of Arts (Music) Curriculum

อ่านเพิ่มเติม

ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Dr.Anurak Boonjae : Instructor of Master of Arts (Music) Curriculum

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Asst.Prof. Dr.Manasikarn Laowanich : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์สมภาศ สุขชนะ

กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี

Sompat Sukchana : Music Instructor of Technology Music Major

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ

กลุ่มวิชาเอกการประพันธ์เพลง

Asst.Prof Dr.Ekachai Phuhirun : Instructor of Music Composition Major

อ่านเพิ่มเติม

ดร.พนัง ปานช่วย

กลุ่มวิชาเอกดนตรีแจ๊ส

Dr.Panang Panchuay : Music Instructor of Jazz Studies Major

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ณัฐพล เฟื่องอักษร

กลุ่มวิชาเอกดนตรีแจ๊ส

Nattapol Phuengaksorn : Music Instructor of Jazz Studies Major อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาดนตรีแจ๊ส อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

กลุ่มวิชาเอกดนตรีสมัยนิยม

Parkphoom Tiavongsuvan : Music Instructor of Popular Music Major อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาดนตรีสมัยนิยม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ

กลุ่มวิชาเอกวงโยธวาทิต

Teerawat Rattanapraphameteerat : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อ่านเพิ่มเติม

ดร.เคซี โค

กลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Dr.Casey Koh : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อ่านเพิ่มเติม

ดร.อึนยอง ซู

กลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Dr. Eun-Young Suh : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อาจารย์แคซซี ฟ็อกซ์

กลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Cassie Fox-Percival : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อาจารย์สรีวัณฑ์ วาทะวัฒนะ

กลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Sreewan Watawattana : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์พูนสุข กุหลาบวงษ์

กลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Poonsuk Kularbwong : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน

กลุ่มวิชาเอกการสอนดนตรี

Jeeraphan Ountuan : Music Instructor of Music Pedagogy Major

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์พนัส ต้องการพานิช

กลุ่มวิชาเอกการสอนดนตรี

Panas Tongkarnpanich : Music Instructor of Music Pedagogy Major

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)

Suphaprat Santithammarak : Music Instructor of Music Education Curriculum

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)

Asst.Prof.Phatravee Tianchiarnan : Music Instructor of Music Education Curriculum

อ่านเพิ่มเติม

Extra Music Instructors 2017-2018


อ.เชาวลิต เจริญชีพ

Oboe

อ.กิตติมา โมลี

Bassoon

อ.ธีระพงศ์ ทรัพย์มูล

Clarinet

อ.เอกรินทร์ ชูอรุณ

Saxophone

อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน

Trumpet

อ.วรรณฉัตร ศรีปาน

Trumpet

อ.วัชระ อัจฉริยวรานนท์

Trumpet Jazz

อ.สมเจตน์ สุขอร่าม

Trombone

อ.กันต์ฤทธิ์ สวัสดิสุข

Euphonium

อ.กฤตบุญ สวัสดิสุข

Tuba

อ.พีรพัฒน์ กฤชเพชร

Drumset Popular

อ.สถิตพร สมพงศ์

Drumset Jazz

อ.กุลธวัช แก้วสมัคร

Drumset Jazz

อ.กิจผดุง จันทรา

Electric Guitar

อ.วณี ลัดดากลม

Voice Classic

อ.กาญจนา สวนสุข

Voice Classic

อ.เบญจาภา แดงอินทวัฒน์

Piano Popular

อ.วัชรินทร์ ลูกจันทร์

Bass Jazz

อ.สร้างสรรค์ พันสะอาด

Ear Training

อ.วีกิจ วิตตานนท์

Piano Jazz

อ.วชิรัตน์ วรรณวิจิตร

Voice Jazz

อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร

Music Composition

อ.วิจิตร จิตรรังสรรค์

Wind Band Music Arrangement

อ.ภีระพงษ์ วงศ์สมบูรณ์

Guitar Classic

Articles


บันไดเสียง (Scales)

บันไดเสียง (Scales)

พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก เรื่อง บันไดเสียง

อ่านเพิ่มเติม
เทคนิคการฝึกซ้อมกีตาร์โซโล่ให้มีประสิทธิภาพในเวลาไม่นาน

เทคนิคการฝึกซ้อมกีตาร์โซโล่ให้มีประสิทธิภาพในเวลาไม่นาน

โดย อาจารย์ ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านเพิ่มเติม

Survey for Students


ขอให้บัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรอกข้อมูลสำรวจการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป โปรดกรอกข้อมูลออนไลน์ตามลิ้งด้านล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม

แบบสอบถามและรับข้อเสนอแนะของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกในภาควิชาดนตรีตะวันตก

อ่านเพิ่มเติม

Contact


 • Soi Itsaraphap 15 Bangkok Thailand