กำหนดการขยายระยะเวลาการรับคำร้อง กำหนดการขยายระยะเวลาการรับคำร้อง 2/2562


ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง กำหนดการขยายระยะเวลาการรับคำร้อง (ไม่เสียค่าปรับล่าช้า) ภาคเรียนที่ 2/2562

- ให้นักศึกษา Download ใบคำร้องเป็นไฟล์ PDF ได้ที่ http://aar.bsru.ac.th/forms/


- กรอกข้อมูลให้ครบ โดยใช้โปรแกรม PDF

- ส่งไฟล์ PDF มายัง Inbox Facebook หรือ LINE งานทะเบียน


ทั้งนี้ ทางงานทะเบียนจะรับเอกสารของนักศึกษาไว้ เพื่อดำเนินการต่อไป


📌 คำถามที่พบบ่อย

- เรื่องการจ่ายค่าเทอมล่าช้า จะดำเนินการอย่างไร >> จะมีประกาศแจ้งให้ทราบภายหลังนะคะ