ประกาศ!! งดการเรียนการสอน


ประกาศ!! งดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา