อว.สร้างงานเฟส 2


นักศึกษาหรือประชาชนที่มีอายุ 20-60ปี ที่ตกงานและไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมกับกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้จัดโครงการ อว.สร้างงานเฟส2 ใครที่มีความประสงค์อยากจะสมัครงานมาที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะครับ รายละเอียดตามแนบเลยครับ.........