อ.กิจผดุง จันทรา


อ.กิจผดุง จันทรา
Electric Guitar

อาจารย์กิจผดุง จันทรา (อาจารย์กอล์ฟ)

อาจารย์พิเศษเครื่องเอกกีตาร์ไฟฟ้า