อ.กิจผดุง จันทรา


อ.กิจผดุง จันทรา
Electric Guitar

อาจารย์กิจผดุง จันทรา