อ.ฐณวัฒน์ เอื้อพูนผล


อ.ฐณวัฒน์ เอื้อพูนผล
Form and Analysis / Counterpoint

อาจารย์ฐณวัฒน์ เอื้อพูนผล (อาจารย์ปั๋ม)
อาจารย์พิเศษ รายวิชา Form and Analysis / Counterpoint


วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนและการแสดงดนตรี
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติและผลงาน

นักดนตรีประจำวง Jetseter (Brass Section)
นักดนตรี Brass Section ศิลปินสังกัดแกรมมี่ (Trombone)
กองดุริยางค์ตำรวจ
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา