อ.พีรพัฒน์ กฤชเพชร


อ.พีรพัฒน์ กฤชเพชร
Drumset Popular

อาจารย์พีรพัฒน์ กฤชเพชร (อาจารย์โจ๊ก)

อาจารย์พิเศษเครื่องเอกกลองชุด สมัยนิยม (Drum set Popular)


ประวัติและผลงาน

- Endorser Artists Yamaha Music Thailand Name The Travelin' Three : 

  Kick  Snare Hat (2016) Yamaha Music Thailand

- Artists under the Luck Music "JEWMAP" Band 2016 (Project album)
 Teacher Special  Instructor Drum Set

- Artists under the Finish room"SHOGUNJUMP"new single (ง้อ)  2015
- Artists under the Finish room"SHOGUNJUMP"new single (เกรียน) 2015

- Artists under the Finish room"SHOGUNJUMP" new single 

  (วาตาชิวาโฮตันโด) 2014

- Artists under the Finish room"SHOGUNJUMP" new single

  (อะฮ๊ะอะฮ้า) 2014

- Artists under the Sony Music "SHOIGUNJUMP" Band 1999

- Artists  under the Sony Music " DEZEMBER" Band 1998