อ.วรรณฉัตร ศรีปาน


อ.วรรณฉัตร ศรีปาน
Classical Trumpet

อาจารย์วรรณฉัตร ศรีปาน (อาจารย์ฉัตร)

อาจารย์พิเศษเครื่องเอกทรัมเป็ต (Classical Trumpet Major)


ประวัติและผลงาน

- National Symphony Orchestra (NSO)

- Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO)