อ.วัชรินทร์ ลูกจันทร์


อ.วัชรินทร์ ลูกจันทร์
Jazz Electric Bass

อาจารย์วัชรินทร์ ลูกจันทร์ (อาจารย์จิ๊บ)

อาจารย์พิเศษเครื่องเอกกีตาร์เบสไฟฟ้าแจ๊ส (Jazz Electric Bass)