อ.สถิตพร สมพงศ์


อ.สถิตพร สมพงศ์
Drumset Jazz

อาจารย์สถิตพร สมพงศ์ (อาจารย์สำลี)