อ.สมเจตน์ สุขอร่าม


อ.สมเจตน์ สุขอร่าม
Classical Trombone

อาจารย์สมเจตน์ สุขอร่าม (อาจารย์เจตน์)
อาจารย์พิเศษเครื่องเอกทรอมโบน (Classical Trombone Major)


ประวัติและผลงาน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน : บรรจุรับราชการ ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน ชำนาญงาน กลุ่มดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประวัติการเรียนดนตรีและประสบการณ์ ด้านดนตรี

พ.ศ. 2550: พนักงานราชการ ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน ทรอมโบน กลุ่มดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

 พ.ศ. 2553 - 2557 : บรรจุรับราชการ ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน ปฏิบัติงาน กลุ่มดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

 พ.ศ.2528 - 2534 เป็นสมาชิกวงดุริยางค์

โรงเรียน มัธยมวัดธาตุทองและเล่นเครื่องดนตรี ทรอมโบน โดยมีอาจารย์วีระศักดิ์และอาจารย์สรุพลเป็นผู้ฝึกสอน และอาจารย์เอมอร ศึกษาศิลป์ เป็นผู้ควบคุมวง

พ.ศ.2534เริ่มเรียน เครื่องดนตรีทรอมโบน กับอาจารย์อนุพงศ์ อมาตยกุลและอาจารย์อรุณกร ชัยสุบรรณกนก ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2534เข้าเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทย

พ.ศ. 2539ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการบรรเลงดนตรีสนามณ .ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2550 แสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศครบรอบ80พรรษา ร.9ณประเทศ เวียดนามกับ กรมศิลปากร
พ.ศ.2558 แสดงคอนเสิร์ตวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9ณ.ประเทศ เยอรมันนี เช๊ค ออสเตียและฮังการี
พ.ศ.2559 แสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ร9 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา นครลอสแองเจลิส
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร