อ.เชาวลิต เจริญชีพ


อ.เชาวลิต เจริญชีพ
Oboe

อาจารย์เชาวลิต เจริญชีพ (อาจารย์โอเล่)

อาจารย์พิเศษเครื่องเอกโอโบ (Oboe Major)


ประวัติและผลงาน

- National Symphony Orchestra (Thailand)

- Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO)

- Music Instructor,  Thai Youth Orchestra (TYO)

- Music Instructor, Faculty of Music and Performing Arts, 

  Burapha University