อ.เอกรินทร์ ชูอรุณ


อ.เอกรินทร์ ชูอรุณ
Saxophone

อาจารย์เอกรินทร์ ชูอรุณ (อาจารย์ตู่)


วุฒิการศึกษา

      - ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 


ผลงาน

     - ร่วมงานกับศิลปินมากมาย เช่น เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์, รัดเกล้า อามระดิษ, 

       เฉลียง, กมลา สุโกศล,น้อย วงพรู,กัน เดอะสตาร์, VieTrio  ฯลฯ

     - เข้าร่วมแสดงงาน Singapore Saxophone Symposium 2014 

       ณ ประเทศสิงคโปร์

     - เข้าร่วมแสดงงาน World Saxophone Congress 2015  

       ณ เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส

      -  ประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง แผลเก่า(2014), แม่เบี้ย(2015)

      - ประพันธ์ดนตรีประกอบละครโทรทัศน์เรื่องรักเร่, ชาติพยัคฆ์, คมแฝก(2018)

      - เรียบเรียงบทเพลง งานประกวด Tiffany 2017  

        และ  Miss International Queen 2018

      - ร่วมงานละครเวทีในหลายๆ เรื่อง เช่น Miss Saigon, The Sound of Music, 

        แม่นาคพระขโนง, สี่แผ่นดิน,ทวิภพ, ลมหายใจ, ลอดลายมังกร,แฟนจ๋า, 

        still on my mind  ฯลฯ