ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

http://admission.bsru.ac.th

กำหนดการอาจมีการปรับตามความเหมาะสมครับ

เตรียมพบการแนะแนว และแนวทางการมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันผ่าน Facebook Live...!!! เร็ว ๆ นี้ครับ

Credit : College of Music Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/bsrumusic2558/