รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีศึกษา


วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2563

- ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2563

ค่าบำรุงการศึกษา
**ป.โท
ตลอดหลักสูตรประมาณ 120,000 บาท
ภาคเรียนละประมาณ 30,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร ป.โท
http://grad.bsru.ac.th/grad2019/document/MKO/02MS.pdf


สมัครได้ที่
https://www.bsru.ac.th/


#บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา