รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีศึกษาวิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2564

- ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 25634

ค่าบำรุงการศึกษา
**ป.โท
ตลอดหลักสูตรประมาณ 120,000 บาท
ภาคเรียนละประมาณ 30,000 บาท

รายละเอียดรับสมัคร

 http://grad.bsru.ac.th/grad2019/document/reply2654_1.pdf


สมัครได้ที่
https://www.bsru.ac.th/


#บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา