รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดนตรีศึกษา


วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2564


- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2564

ค่าบำรุงการศึกษา

**ป.เอก
ตลอดหลักสูตรประมาณ 450,000 บาท
ภาคเรียนละประมาณ 75,000 บาท


รายละเอียดหลักสูตร ป.เอก
 http://grad.bsru.ac.th/grad2019/document/reply2654_1.pdf 


สมัครได้ที่
https://www.bsru.ac.th/


#บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา