หลักสูตรอบรมดนตรีผู้สูงอายุ


หลักสูตรดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ (ออนไลน์)

หลักสูตรดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ (ออนไลน์)

หลักสูตรดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ (ออนไลน์) 1. หลักสูตรร้องเพลงออนไลน์ 30 ชั่วโมง 2. หลักสูตรขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 20 ชั่วโมง 3. หลักสูตรขลุ่ยเพียงออ 20 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม