Events


 • $0.00
 • 01/14/2019 02:00 PM

https://bsruthailandbandcompetition.site123.me/

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 11/08/2018 09:00 AM
 • Itsaraphap Road, แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พฤหัสที่ 8 พฤศจิกายน 61 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 เวลา 09.00-16.00 น. ประกอบพิธีโดย อ.อนันต์ สบฤกษ์ [ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม] สุกดิบพุธที่ 7 พฤศจิกายน 61 17.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพุทธมนต์เย็น 17.30 น. บรรเลงดนตรีถวายมือบูชาครู พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 61 07.00 น. พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพุทธมนต์ ฉันภัตตาหาร 08.00 น. พิธีไหว้ครู [สามัญ] ปีการศึกษา 2561 09.00 น. พิธีไหว้ครูดนตรี 13.00 น. บรรเลงดนตรีถวายมือบูชาครู [ออกเเบบโปสเตอร์: วัชรพงศ์ ชมชื่น]

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 10/01/2018 09:39 AM

Thailand International Clarinet Academy 2018 1-6 October 2018 College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University รายละเอียดเพิ่มเติม : http://thaiclarinet.com/

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 08/22/2018 06:00 PM
 • college of music bansomdejchaopraya Rajabhat University

22th August 2018 at 27th building, 16th floor College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University Soi Itsarapharp 15 , Itsarapharp rd. Hirunrujee, Thonburi, Bangkok Free admission

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 07/24/2018 09:34 AM
 • บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Asia Pacific Saxophone Academy 2018 24-28 July 2018 College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 07/06/2018 08:00 AM
 • ฺCollege of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 จัดโดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 06/29/2018 01:00 PM
 • Nonthaburi Main stadium

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน ประจำปี 2562 BSRU Marching Band Competition 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการประกวดมีด้วยกัน 5 Divisions ประกอบด้วย ** การประกวดประเภทแปรขบวน (Display band) 2 Divisions. ** การประกวดประเภทมาร์ชชิ่งพาเหรด (Marching band) 1 Division ** การประกวดประเภทเพอคัสชั่น (Battery Battle) 2 Divisions. รับฟังการแจ้งปรับรายละเอียดการประกวดในแต่ละรุ่น และการเพิ่มประเภทของการประกวดฯ ผู้แทน ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตจากโรงเรียนใดที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอจดหมายเชิญประชุมได้ทาง inbox page การประกวด หรือ e-mail : bsrumarchingbandcompetition@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 05/11/2018 10:00 AM
 • college of Music BSRU

เชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยการดนตรีทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี กับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ 2 ตามวัน/เวลา ดังนี้ 1) วันที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 10:00 น. หัวข้อ "เล่น (ดนตรี) ให้ได้เรื่อง (วิชาการ)" โดย ผศ.ดร.รามสูร สีตลายัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) วันที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 13:00 น. หัวข้อ "ขับลำนำ ทำทำนอง: การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านดนตรีไทย" โดย ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 3) วันที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 13:00 น. หัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า การวิจัยดนตรีศึกษายุค 4.0" โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี 4) วันที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 10:00 น. หัวข้อ "การวิจัยเชิงพื้นที่โดยใช้ดนตรีเป็นฐาน" โดย อ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล และ 3 ก.ค.61 ณ ชุมชนอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ทุกกิจกรรมจัด ณ ห้องประชุมวิจัย ชั้น 14 อาคาร 27

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 04/27/2018 10:00 AM
 • college of Music BSRU

เรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 กำหนดการดังนี้ 12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน 13.30 – 13.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับคณบดี คณาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน 13.45 – 13.55 น. ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “สร้างคนดนตรีให้เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม ครั้งที่ ๒” 13.55 – 14.00 น. พิธีกรกล่าวประวัติวิทยากร และเชิญวิทยากรเสวนา 14.00 – 15.50 น. เสวนาพิเศษ “สร้างคนดนตรีให้เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม”โดย วิทยากรรับเชิญ 15.50 - 16.00 น. มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร และถ่ายรูปร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 04/11/2018 06:00 PM
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญรับชมการแสดงคอนเสิร์ตสานสัมพันธ์ ดนตรีสากลราชมงคลธัญบุรี-ดนตรีสากลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานแสดงหน้าอาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในการปฏิบัติรวมวงและเดี่ยว อีกทั้งยังได้สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันอื่นๆเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันของนักศึกษา เข้าชมฟรี

อ่านเพิ่มเติม
 • $0.00
 • 04/04/2018 04:00 PM
 • BSRU Faculty Recital 2018

ขอเชิญรับฟังการแสดงดนตรีของคณาจารย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมศิลปินรับเชิญ The Green Brass Band ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้อง Recital ชั้น 14 อาคาร 27 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เข้าชมฟรี

อ่านเพิ่มเติม
 • 03/19/2018 09:01 AM
 • College of Music, Mahidol University

ร่วมเป็นกำลังใจให้วง Itsarapharp Wind Orchestra วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการเข้าร่วมการประกวด THAILAND INTERNATIONAL WIND SYMPHONY COMPETITION 2018 ในรอบคัดเลือก Facebook Audition ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่รอบ Final ในเดือนมีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม