Events


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

อบรมวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูดนตรี

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนแจ้งทุกท่าน ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูดนตรี จากเดิมวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 ไปเป็นวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ผู้เข้าอบรมท่านใดต้องการหนังสือแจ้งการเลื่อนจัดกิจกรรม และขยายเวลารับสมัครอบรมจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ขอหนังสือเชิญอบรม หรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ E-mail : bsrumusiccenter@gmail.com


  • วันที่: 05/29/2021 08:30 AM
  • สถานที่ตั้ง: Itsarapharp rd. (แผนที่)

เหตุการณ์ในอดีต

หัวข้อ วันที่ ที่ตั้ง
กิจกรรมดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ การขับร้องประสานเสียง 09 อาจ 2021
ดนตรีสนทนาชวนผู้ชมผู้ฟังอ่านหนังสือ"เสียงเพลง วัฒนธรรม อำนาจ" 17 เมษายน 2021
การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพดนตรีและครูดนตรีรุ่นใหม่ 04 ตุลาคม 2019 bansomdejchaopraya Rajabhat University
Choir Concert “The Colours of my Life 30 เมษายน 2019
Senior Guitar Jazz Recital 30 เมษายน 2019 Music Hall, 16 fl. College of Music, BSRU
Senior Jazz Drum set Recital 30 เมษายน 2019 Music Hall, 16 fl. College of Music, BSRU
Senior Flute Classic Recital 26 เมษายน 2019 Music Hall, College of Music, BSRU
Senior Flute Classic Recital 25 เมษายน 2019 Music Hall, 16 fl. College of Music, BSRU
Senior Jazz Bass Recital 25 เมษายน 2019
Senior Piano Classic Recital 25 เมษายน 2019
TIWEC 2019 04 เมษายน 2019 Mahidol University Saving and Credit Co-operative Limited, Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok, Thailand
Destiny of the Earth 29 ทำลาย 2019 Bansomdejchaopraya Rajabhat University
Faculty Recital 2019 27 ทำลาย 2019
BSRU Thailand Band Compeition 2019 14 ม.ค. 2019
พิธีไหว้ครูดนตรี 08 พฤศจิกายน 2018 Itsaraphap Road, แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
TICA 2018 01 ตุลาคม 2018
BSRU Wind Ensemble Showcase 2018 22 สิงหาคม 2018 college of music bansomdejchaopraya Rajabhat University
APSA 2018 24 กรกฎาคม 2018 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการบริการวิชาการประจำปี 2561 06 กรกฎาคม 2018 ฺCollege of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ฺBSRU Marching Band Competition 2019 29 มิถุนายน 2018 Nonthaburi Main stadium
การบรรยาย ปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี กับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ 2 11 อาจ 2018 college of Music BSRU
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 27 เมษายน 2018 college of Music BSRU
คอนเสิร์ตสานสัมพันธ์ ดนตรีสากลราชมงคลธัญบุรี-ดนตรีสากลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 11 เมษายน 2018 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
BSRU Faculty Recital 2018 04 เมษายน 2018 BSRU Faculty Recital 2018
THAILAND INTERNATIONAL WIND SYMPHONY COMPETITION 2018 19 ทำลาย 2018 College of Music, Mahidol University