การสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนดนตรี


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม "การสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนดนตรี" รับฟังการบรรยาย 1. หัวข้อ "จุดประกายไอเดีย/แนวทางการสอนดนตรี" วันที่ 26 มิย.64 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. โดย อ.ศิริรัตน์ วุฐิสกุล (ครูกิฟท์) 2. หัวข้อ "แนวทางการสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนดนตรี" วันที่ 26 มิย. 64 เวลา 13:00 น. - 15.00 น. โดย อ.อารยา กุสนพฤกษ์ (ครูกวาง) อ.อธิยา สถาพัฒนาสุข (ครูวิว) รับฟังผ่านระบบ zoom Meeting ID: 986 456 4677 Passcode: 872937 และ facebook live เพจ College of Music BSRU ** ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับเกียรติบัตรการเข้ารับฟังการบรรยายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม #ดนตรีบ้านสมเด็จฯ #บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดูน้อยลง


  • วันที่: 06/26/2021 10:00 PM
  • สถานที่ตั้ง: College of Music BSRU (แผนที่)