กิจกรรมดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ การขับร้องประสานเสียง


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

กิจกรรมดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ การขับร้องประสานเสียง ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม - 4 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนเพียง 30 ท่าน ผู้สนใจที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป


  • วันที่: 05/09/2021 09:00 AM