คอนเสิร์ตสานสัมพันธ์ ดนตรีสากลราชมงคลธัญบุรี-ดนตรีสากลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญรับชมการแสดงคอนเสิร์ตสานสัมพันธ์ ดนตรีสากลราชมงคลธัญบุรี-ดนตรีสากลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานแสดงหน้าอาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในการปฏิบัติรวมวงและเดี่ยว อีกทั้งยังได้สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันอื่นๆเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันของนักศึกษา เข้าชมฟรี


  • วันที่: 04/11/2018 06:00 PM
  • สถานที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบล คลองหก อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย (แผนที่)