ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

เรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 กำหนดการดังนี้ 12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน 13.30 – 13.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับคณบดี คณาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน 13.45 – 13.55 น. ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “สร้างคนดนตรีให้เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม ครั้งที่ ๒” 13.55 – 14.00 น. พิธีกรกล่าวประวัติวิทยากร และเชิญวิทยากรเสวนา 14.00 – 15.50 น. เสวนาพิเศษ “สร้างคนดนตรีให้เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม”โดย วิทยากรรับเชิญ 15.50 - 16.00 น. มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร และถ่ายรูปร่วมกัน


  • วันที่: 04/27/2018 10:00 AM
  • สถานที่ตั้ง: college of Music BSRU (แผนที่)