พูดพร่ำทำเพลง!!! หัวข้อ "Electronic Music and Sound Design"


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 น. เชิญเสวนาออนไลน์ พูดพร่ำทำเพลง!!! หัวข้อ "Electronic Music and Sound Design" ร่วมเสวนาโดย - Mr. Pradit Saengkrai Rangsit University - Asst.Prof.Dr.Ekachai Phuhirun Bansomdejchaopraya Rajabhat University - Miss. Anchuleekorn Namruan Bansomdejchaopraya Rajabhat University ทาง facebook live: College of Music BSRU ลิงค์: https://www.facebook.com/bsrumusic2558 ดูน้อยลง


  • วันที่: 06/13/2021 01:00 PM