อบรมวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูดนตรี


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนแจ้งทุกท่าน ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูดนตรี จากเดิมวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 ไปเป็นวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ผู้เข้าอบรมท่านใดต้องการหนังสือแจ้งการเลื่อนจัดกิจกรรม และขยายเวลารับสมัครอบรมจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ขอหนังสือเชิญอบรม หรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ E-mail : bsrumusiccenter@gmail.com


  • วันที่: 05/29/2021 08:30 AM
  • สถานที่ตั้ง: Itsarapharp rd. (แผนที่)