เชิญเสวนาออนไลน์ พูดพร่ำทำเพลง!!! หัวข้อ "หลักการประพันธ์ละครเพลง"


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 น. เชิญเสวนาออนไลน์ พูดพร่ำทำเพลง!!! หัวข้อ "หลักการประพันธ์ละครเพลง" ร่วมเสวนาโดย - ร้อยเอก ดร.ดนุเชษฐ วิสัยจร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา - นางสาวดวงกมล ชาลี วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทาง facebook live: College of Music BSRU ลิงค์: https://www.facebook.com/bsrumusic2558 ดูน้อยลง


  • วันที่: 06/13/2021 10:00 AM