ฺBSRU Marching Band Competition 2019


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน ประจำปี 2562 BSRU Marching Band Competition 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการประกวดมีด้วยกัน 5 Divisions ประกอบด้วย ** การประกวดประเภทแปรขบวน (Display band) 2 Divisions. ** การประกวดประเภทมาร์ชชิ่งพาเหรด (Marching band) 1 Division ** การประกวดประเภทเพอคัสชั่น (Battery Battle) 2 Divisions. รับฟังการแจ้งปรับรายละเอียดการประกวดในแต่ละรุ่น และการเพิ่มประเภทของการประกวดฯ ผู้แทน ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตจากโรงเรียนใดที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอจดหมายเชิญประชุมได้ทาง inbox page การประกวด หรือ e-mail : bsrumarchingbandcompetition@gmail.com


  • วันที่: 06/29/2018 01:00 PM
  • สถานที่ตั้ง: Nonthaburi Main stadium (แผนที่)