Choir Concert “The Colours of my Life


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มวิชาเอกขับร้อง ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Choir Concert “The Colours of my Life” ประกอบด้วยบทเพลงอันหลากหลาย นักแสดงกลุ่มใหญ่ และนักร้องเดี่ยวจำนวนหนึ่ง จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี โดยการแสดงดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ผ้ามัดย้อม โดยสื่อออกมาในรูปแบบบทเพลงต่างๆ เหมือนกับการสร้างสีสันและลวดลายบนผืนผ้า โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00-20.30 น. เป็นต้นไป ณ Concert Hall ชั้น 16 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #ไม่เสียค่าใช้จ่าย *รับ 1 กิจกรรม สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฐมล ภักดีราช หมายเลขโทรศัพท์ 090-9127544 นางสาวมณฑมาศ แม้นเมืองแมน หมายเลขโทรศัพท์ 096-9622624


  • วันที่: 04/30/2019 07:00 PM