Senior Jazz Bass Recital


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ คอนเสิร์ต Senior Jazz Bass Recital จัดแสดง ณ Concert Hall ชั้น 16 อาคาร 27 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 15.00 น. ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เรียนเชิญทุกท่านนะครับ


  • วันที่: 04/25/2019 04:00 AM
  • ข้อมูลเพิ่มเติม: Music Hall, 16 fl. College of Music, BSRU