Senior Vocal Recital


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

ขอเชิญทุกท่านรับชม “Senior Vocal Recital “ ของพวกภายใต้ Concept ของคำว่า “Love” หรือบทเพลง รัก นั่นเอง ซึ่งบทเพลงรักที่พวกเราจะนำมาขับร้องและถ่ายทอด ก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปตาม Concept ของแต่ละคนประกอบไปด้วย 🎤แก้ม สลิลทิพย์ สุวรรณมณี “Love is Journey“ 🎤บาส นพดล โตแทน “Love and Feelings“ 🎤เอฟ ณัฐพล จันขาว “Love Romance“ 📌 วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป 📌 รับชมผ่านทาง Facebook Live สลิลทิพย์ แก้ม


  • วันที่: 10/30/2021 11:00 AM