TIWEC 2019


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

วงอิสรภาพวินด์ซิมโฟนี เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ 2019


  • วันที่: 04/04/2019 09:00 AM
  • สถานที่ตั้ง: Mahidol University Saving and Credit Co-operative Limited, Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok, Thailand (แผนที่)