Music Articles


บันไดเสียง (Scales)

บันไดเสียง (Scales)

พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก เรื่อง บันไดเสียง

อ่านเพิ่มเติม
เทคนิคการฝึกซ้อมกีตาร์โซโล่ให้มีประสิทธิภาพในเวลาไม่นาน

เทคนิคการฝึกซ้อมกีตาร์โซโล่ให้มีประสิทธิภาพในเวลาไม่นาน

โดย อาจารย์ ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านเพิ่มเติม