Music Articles #กีตาร์โซโล่


เทคนิคการฝึกซ้อมกีตาร์โซโล่ให้มีประสิทธิภาพในเวลาไม่นาน

เทคนิคการฝึกซ้อมกีตาร์โซโล่ให้มีประสิทธิภาพในเวลาไม่นาน

โดย อาจารย์ ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านเพิ่มเติม