Music Knowledge


Basic Percussion

Basic Percussion

พื้นฐานการบรรเลงเครื่องกระทบ 1

อ่านเพิ่มเติม  
Saxophone Lesson 1

Saxophone Lesson 1

พื้นฐานการบรรเลงแซ็กโซโฟน 1

อ่านเพิ่มเติม  
Basic Saxophone 2

Basic Saxophone 2

พื้นฐานการบรรเลงแซ็กโซโฟน 2

อ่านเพิ่มเติม  
พื้นฐานการบรรเลงฟลู้ต 2

พื้นฐานการบรรเลงฟลู้ต 2

พื้นฐานการบรรเลงฟลู้ต 2 (บทเพลงมาร์ช)

อ่านเพิ่มเติม  
บันไดเสียง (Scales)

บันไดเสียง (Scales)

พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก เรื่อง บันไดเสียง

อ่านเพิ่มเติม  
เทคนิคการฝึกซ้อมกีตาร์โซโล่ให้มีประสิทธิภาพในเวลาไม่นาน

เทคนิคการฝึกซ้อมกีตาร์โซโล่ให้มีประสิทธิภาพในเวลาไม่นาน

โดย อาจารย์ ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านเพิ่มเติม  
ผลงานวิจัยกิจกรรมดนตรีผู้สูงอายุ

ผลงานวิจัยกิจกรรมดนตรีผู้สูงอายุ

ผลงานวิจัยกิจกรรมดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม