งานวิจัย : เทคนิคการถ่ายทอดกลองชุดแจ๊สเพื่อสร้างชุดการสอนงานวิจัย


งานวิจัย : เทคนิคการถ่ายทอดกลองชุดแจ๊สเพื่อสร้างชุดการสอนงานวิจัย : เทคนิคการถ่ายทอดกลองชุด..โดย ผศ.ดร รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ #ดนตรีสนทนา #ดนตรีศึกษา #กลองชุด #เทคนิคการถ่ายทอดดูน้อยลง

ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัง ปานช่วย

วิทยากรรับเชิญ  ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ

คลิกที่นี่เพื่อชม

https://fb.watch/4R3rfC783v/