พูดพร่ำทำเพลง : "Uncensored: ดนตรีและเสรีภาพของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงาน"


14:00 น วันนี้ (27 มิย 64)
พูดพร่ำทำเพลง เสวนาออนไลน์ ชวนฟัง
"Uncensored: ดนตรีและเสรีภาพของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงาน"

วิทยากรโดย
- อาจารย์ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
- Dirk Johan Stromberg

ฟัง Live ย้อนหลังที่เพจ: college of music BSRU
 หรือคลิก https://www.facebook.com/137597669908702/videos/4252868794777834