พื้นฐานการบรรเลงฟลู้ต


คลิปวิดีโอการบรรเลงฟลู้ตเบื้องต้น

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพดนตรี การผลิตสื่อดนตรีดิจิทัล

สนับสนุนโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด


ดาวน์โหลดดูวิดีโอคลิกที่นี่