พื้นฐานการบรรเลงฟลู้ต 2


คลิปวิดีโอพื้นฐานการบรรเลงฟลู้ต 2 การบรรเลงบทเพลงมาร์ช

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพดนตรี การผลิตสื่อดนตรีดิจิทัล

สนับสนุนโดย โรงเรียนดนตรีศิลปะซิมโฟนี

ดาวน์โหลดดูคลิปคลิกที่นี่