"ว่าด้วยดนตรีบำบัด"


ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัง ปานช่วย

วิทยากรรับเชิญ นักดนตรีบำบัด อาจารย์ภุชงค์ ฉิมพิบูลย์ 

"ว่าด้วยดนตรีบำบัด" กับนักดนตรีบำบัด ภุชงค์ ฉิมพิบูลย์ #ดนตรีบำบัด #นักดนตรีบำบัด #ดนตรีสนทนา #ดนตรี 

คลิกที่นี่
https://fb.watch/4R2_oTgqAo/