สนทนาดนตรีชาติพันธุ์


สนทนาดนตรีชาตพันธุ์"สนทนาดนตรีชาติพันธุ์"ร่วมสนทนาโดย ผศ.สุธี จันทร์ศรี อาจาย์พงค์ธร พันธุ์ผาด 
[Live] ทางเพจ ดนตรีสนทนา : Music Dialogue ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.  

ดำเนินการสนทนาโดย พนัง ปานช่วย #ดนตรีสนทนา #ดนตรีชาติพันธ์ุ

วิทยากรรับเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทร์ศรี และ อาจาย์พงค์ธร พันธุ์ผาด 


คลิกที่นี่เพื่อชม

https://fb.watch/4R3SunlG_Y/