ในวันที่มีแต่คำถาม


ในวันที่มีแต่คำถาม"ในวันที่มีแต่คำถาม...ดนตรี" เชิญผู้ฟังตั้งคำถามและเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทุกมิติ #ดนตรี #ดนตรีสนทนา #ในวันที่มีแต่คำถามดูน้อยลง 

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัง ปานช่วย


รับชมย้อนหลังคลิกที่นี่ 

https://fb.watch/4R2m8ZVZSc/