Basic Percussion


คลิปวิดิโอสอนพื้นฐานการบรรเลงทักษะเครื่องกระทบ

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนัส ต้องการพานิช

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพดนตรี การผลิตสื่อดนตรีดิจิทัล วิทยาลัยการดนตรี

สนับสนุนโดย โรงเรียนดนตรีศิลปะซิมโฟนี 


ดาวน์โหลดดูคลิปที่นี่