Basic Saxophone 2


คลิปวิดีโอการบรรเลงแซ็กโซโฟน 2

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล เฟื่องอักษร

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพดนตรี การผลิตสื่อดนตรีดิจิทัล

สนับสนุนโดย โรงเรียนดนตรีศิลปะซิมโฟนี


ดาวน์โหลดดูคลิปที่นี่