Saxophone Lesson 1


คลิปวิดีโอการสอนพื้นฐานบรรเลงแซ็กโซโฟน 1

วิทยากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล เฟื่องอักษร

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพดนตรี การผลิตสื่อดนตรีดิจิทัล

สนับสนุนโดย โรงเรียนดนตรีศิลปะซิมโฟนี


ดาวน์โหลดวิดีโอที่นี่