แบบสอบถามและรับข้อเสนอแนะของนักศึกษา


แบบสอบถามและรับข้อเสนอแนะของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกในภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


นิสิตสามารถสอบถามด้านการจัดการเรียนการสอน และเสนอแนะข้อมูลในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพต่างๆต่อไป จากลิ้งค์ด้านล่างนี้


แบบสอบถามและข้อเสนอแนะของนักศึกษา